PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.

Wartość zadnia: 3 929 850,00 złotych brutto
Termin realizacji: 54 miesiące