Na etapie Studium Korytarzowego zostaną opracowane cztery warianty przebiegu obwodnicy. W miarę postępu prac projektowych poniższe opisy dla poszczególnych przebiegów drogi będą uszczegóławiane o dodatkowe informacje związane m. in. z lokalizacją skrzyżowań i ich rodzajów, sposobu obsługi terenów przyległych oraz o informacje o obiektach inżynierskich.

Projektowana obwodnica będzie stanowić nowy przebieg dla dróg krajowych nr 14, 70 i 92. Zaprojektowano sumarycznie cztery warianty przebiegu obwodnicy Łowicza – dwa warianty po stronie zachodniej i dwa warianty po stronie wschodniej miast. Ponadto, w każdym z zaproponowanych wariantów, projektowana obwodnica omija również Łowicz po jego północnej stronie. W rezultacie projektowana droga będzie stanowić trzy czwarte ringu wokół miasta.

Wariant 1 (kolor błękitny) oraz wariant 2 (kolor różowy) mają początek na drodze krajowej nr 14 po północnej stronie Łowicza i stanowią jego obejście od strony zachodniej. Następnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 projektowana obwodnica prowadzona jest po terenach zlokalizowanych po północnej stronie miasta. Końcowy Fragment stanowi odcinek pomiędzy drogami krajowymi nr 92 i 70. Długości tych wariantów to ok 15,00 km dla wariantu 1 oraz ok 15,35km dla Wariantu 2.

Wariant 3 (żółty) oraz wariant 4 (czerwony) mają początek w tym samym miejscu co warianty 1 oraz 2 czyli na drodze krajowej nr 14 po północnej stronie Łowicza. Stanowią one obejście miasta od strony wschodniej. Następnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 warianty te mają przebieg analogiczny jak wariant 1 i 2 czyli prowadzone są po terenach znajdujących się na północ od Łowicza. Ich koniec stanowi skrzyżowanie na drodze krajowej nr 92. Długości opisywanych wariantów to ok 14,00 km dla wariantu 3 oraz ok 15,00km dla Wariantu 4.

Do pobrania: Plan_sytuacyjny_Lowicz_v_02.pdf, wersja 20210315