ETAPY UMOWY TERMIN UMOWNY DATA
ETAP I 9 miesięcy od podpisania umowy 17.09.2021
ETAP II 54 miesiące od podpisania umowy 17.06.2025
ETAP III 12 miesięcy