Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej – uściślenie rozwiązań projektowych, badania geologiczne, decyzja środowiskowa, wybór rekomendowanego wariantu