17 grudnia 2020 r. podpisano umowę na Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi a biurem projektowym IVIA S.A.