Informujemy, iż od dnia 10.05.2021 do dnia 07.06.2021 odbywają się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
  • Urząd Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
  • Urząd Miasta Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  • Urząd Gminy Chąśno, Chąśno 55, 99-413 Chąśno
  • Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

Informujemy iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych” w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta. Raport ten będzie udostępniony analogicznie jak ww materiały tj. poprzez stronę, a także ww. urzędach.

Zapraszamy.