Informujemy, iż od dnia 15.04.2022 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
– Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz
– Urząd Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
– Urząd Miasta Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowic

 
Informujemy, iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych”, w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta. Raport ten będzie udostępniony analogicznie jak ww materiały tj. poprzez stronę, a także ww lokalizacjach. Zapraszamy również na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:
 
– dnia 21.04.2022 r. o godz. 10:00 w Kinie Feniks, ul. Podrzeczna 20, Łowicz
– dnia 21.04.2022 r. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie, ul. Poznańska 4, Łowicz
– dnia 21.04.2022 r. o godz. 17:00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach, Bobrowniki 129 A,    99-418 Bełchów