Informujemy, iż rozpoczęła się 2. tura działań informacyjnych, w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

 

  •       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
  •        Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz
  •        Urząd Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
  •        Urząd Miasta Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Informujemy iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych”, w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta.

Zapraszamy również na kolejne spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • dnia 23.06.2022 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, Łowicz
 • dnia 23.06.2022 r. o godz. 14:00 świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach, Bobrowniki 129 A, 99-418 Bełchów
 • dnia 24.06.2022 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, Łowicz