15 Grudzień 2021

Informujemy, iż w dniu 05.11.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcie Inwestycyjne (ZOPI) w wyniku którego ustalono przebiegi planowanej obwodnicy jakie będą analizowane na kolejnym etapie projektowym tj. Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym. Poszczególne przebiegi zobrazowano na planach orientacyjnych zmieszczonych w zakładce „Do pobrania”.

Czytaj całość

05 MAJ 2021 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, iż od dnia 10.05.2021 do dnia 07.06.2021 odbywają się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i…

Czytaj całość

22 STYCZNIA 2021 – PIERWSZE SPOTKANIA

W dniu 08.01.2021 r. odbyło się spotkanie robocze w siedzibie zamawiającego w Łodzi na którym omówiono możliwe korytarze pod przyszłą obwodnice. W dniu 20.01.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem władz samorządowych w celu omówienia zaproponowanych przebiegów obwodnicy i ewentualnego wskazania alternatywnych korytarzy dla projektowanej drogi.

Czytaj całość

17 GRUDNIA 2020 – PODPISANIE UMOWY

17 grudnia 2020 r. podpisano umowę na Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi a biurem projektowym IVIA S.A.

Czytaj całość